НОВОСТИ

Новиот GeoMax EzDig Touch 2D

Задоволство ни е да Ве информираме за новиот GeoMax EzDig Touch 2D. EzDig моделот ја покачува функционалноста на EzDig Touch 1D System. Со вклучување на новиот сензор кој дозволува операторот во кабината да работи 360° на терен со единечен или двоен наклон без разлика на права линија. Сензорот едноставно се инсталира во кабината на машината за копање и дозволува ротација на истата за време на исколчување под наклон.

...назад