НОВОСТИ

X-PAD Survey: нов модул за линиски објекти (патишта и железници)

GeoMax во употреба ја пушти новата апликација на X-PAD Reading, новиот модул за AndroidTM. Новиот модул дозволува управување со проектот на терен и ги автоматизира сите потребни процеси за обележување на елементите на патот, без користење на претходно креирани координати за детали туку со користење на оригиналните податоци од проектот. Корисникот може да го обележува патниот правец слободно, од било која станица и воедно да го има целиот проект со него. Со ова се намалува времето за примрема на податоци за обележување во канцеларија и ја намалува можноста за пропусти во припремата на истите.

...назад