НОВОСТИ

Вработување

ГЕОМАП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ има потреба од еден геодет со или без работно искуство. Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето. Кратка биографија (CV) испратете на:contact@geomap.mk

...назад