За нас

Alt text

 

  • logo Александар Пецалевски Дипломиран Геодетски Инженер, Овластен Инженер, Овластен Проценител
  • logoНикола Тортески, Дипломиран Геодетски Инженер
  • logo Наташа Трипчева Стојанова, Магистер по Геoдетски Науки, Овластен Геодет и Oвластен Проценител
  • logo Данило Дабески Геодетски Техничар
Нaшиот тим:
Имаме направено избор на млад и динамичен тим способен да одговори на секои предизвици, од кој што можеме во секој момент да извлечеме динамична комбинација на вештини потребни за различни секојдневни потреби. Нашиот тим и соработници се специјализирани во катастарското секојдневно работење, запишување на правата врз недвижностите, геодетски премер и картирање, имотно правен консултинг, ГПС/ГИС консултинг. Сето тоа ни овозможува секојдневно да ја постигнуваме нашата цел.
Нaша цел:
Нашата цел е да за обезбедиме на нашите клиенти професионална услуга.
Наша стратегија:

Нашиот принцип се заснова на блиска соработка со нашите клиенти што овозможува иновативни и практични решенија за решавање на секојдневните проблеми од областа на катастарот и запишување на правата врз недвижностите.

Политика на квалитeт

Политика за управување со квалитет и здравје и безбедност при работа на ГЕОМАП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ се темели на посветеноста на целиот персонал за задоволување на потребите и очекувањата на нашите клиенти.(целосната Политика за Квалитет кликнете овде)