Продажба на инструменти и софтвер

Alt text

Главни застапници на Geomax
GeoMax обезбедува сеопфатно портфолио на интегрирани инструменти за испитување, мапирање и изградба на различни индустрии. Нашите корисници ги дефинираат како лесни за користење и високо продуктивни. GeoMax нуди инструменти со голем опсег на тотални станици, ГПС, ласери, оптички и дигитални нивоа.

Продажба на инструменти

Alt text

Продажба на софтвер

Економски исплатлива CAD платформа со .dwg компатабилност за скицирање, цртање и моделирање.